TRƯỜNG SĨ QUAN LỤC QUÂN 2 TỔ CHỨC SƠ KẾT HỌC KỲ I, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ HỌC KỲ II NĂM HỌC 2023 – 2024

Sáng ngày 31/01/2024 tại Đồng Nai, Trường Sĩ quan Lục quân 2 đã tổ chức sơ kết học kỳ I, triển khai nhiệm vụ học kỳ II năm học 2023 – 2024.

Dự và chủ trì hội nghị đồng chí Thiếu tướng, Tiến sĩ Lương Đình Lành, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; đồng chí Trung tướng, Thạc sĩ Nguyễn Xuân Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy; tham dự hội nghị còn có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường, các đại biểu là thủ trưởng các cơ quan, khoa, đơn vị trực thuộc; sĩ quan cấp đại tá, thượng tá; cán bộ lớp, đại đội toàn trường.
Trong Học kỳ 1 năm học 2023 – 2024, Trường Sĩ quan Lục quân 2 luôn đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, thực hiện nhiệm vụ đúng kế hoạch, kết quả hoàn thành khá, tốt các nhiệm vụ, một số kết quả nổi bật là:
Toàn trường quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ thị, quy định về công tác sẵn sàng chiến đấu, xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật. Tổ chức tốt việc bồi dưỡng, tham quan, luyện tập diễn tập Chỉ huy – Cơ quan 1 bên, 2 cấp. Tổng kết xây dựng đơn vị điểm về huấn luyện điều lệnh, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật năm 2023; triển khai kế hoạch xây dựng đơn vị điểm năm 2024. Tham gia các hội thi, hội thao, tổ chức hội thao quân sự đạt kết quả tốt. Kiểm tra bắn súng cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp chặt chẽ, bảo đảm an toàn. Quản lý, sử dụng đất quốc phòng đúng pháp luật, không để xảy ra tranh chấp, lấn chiếm mới.
Tổ chức sáp nhập Phòng Hậu cần – Kỹ thuật chặt chẽ. Điều chỉnh, kiện toàn tổ chức biên chế, quân số đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Công tác cải cách hành chính và xây dựng Chính phủ điện tử triển khai đúng kế hoạch. Thực hiện tốt công tác đối ngoại quân sự; đón tiếp các đoàn khách đến thăm, làm việc trọng thị, chu đáo. Thực hiện tốt công tác thanh tra, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tiếp công dân, giải quyết đơn thư phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo.
Thực hiện có hiệu quả phương châm “Chất lượng đào tạo của Nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị”. Tổ chức huấn luyện ở địa hình đồng bằng nhiều kênh rạch; phòng ngự bờ biển; diễn tập chiến thuật vòng tổng hợp có bắn đạn thật; thực hành huấn luyện dã ngoại đúng kế hoạch, bảo đảm an toàn.
Tổ chức điều hành, quản lý chất lượng đào tạo sau đại học chặt chẽ, kết quả tốt, 100% lần thi, kiểm tra, viết tiểu luận đạt đơn vị khá. Công tác khảo thí và bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo thực hiện nghiêm túc, có nền nếp.
Công tác nghiên cứu khoa học hoạt động đúng hướng, hiệu quả. Triển khai kế hoạch tạo nguồn Phó giáo sư. Xét duyệt chức danh sĩ quan chuyên môn – kỹ thuật – nghiệp vụ đúng quy chế. Thi kể chuyện chiến đấu, kể chuyện công tác đảng, công tác chính trị đạt kết quả Giỏi. Hoạt động thông tin khoa học quân sự duy trì có nền nếp. Duy trì hệ thống thư viện số, thư viện điện tử phục vụ có hiệu quả cho nhiệm vụ giáo dục và đào tạo và các hoạt động của Nhà trường.
Tiến hành tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; học tập, quán triệt các nghị quyết, kết luận, chỉ thị, quy định của Trung ương, Quân ủy Trung ương. Tổ chức tốt lễ tôn vinh các tập thể, cá nhân đạt thành tích tiêu biểu trong hội thi, hội thao và Hội diễn văn nghệ quần chúng năm 2023. Công tác thi đua – khen thưởng duy trì thường xuyên, hiệu quả tốt. Rà soát, điều động, bổ nhiệm, sắp xếp, kiện toàn đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng thực hiện nghiêm túc.
Làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ bảo đảm an ninh, an toàn cho các hoạt động của Nhà trường. Tổ chức xây tặng 09 Nhà tình nghĩa, Nhà đại đoàn kết, Nhà đồng đội, “Ngôi nhà 100 đồng” cho các đối tượng chính sách.
Triển khai xây dựng Công trình thanh niên chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày Thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tổ chức thành công Đại hội đại biểu công đoàn Nhà trường lần thứ VIII. Tham gia Hội thi cán bộ Hội phụ nữ giỏi toàn quân đạt kết quả xuất sắc.
Tổ chức khai thác, tạo nguồn lương thực, thực phẩm chặt chẽ; bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn, định lượng cho các đối tượng. và trang thiết bị nhà ăn, nhà bếp, dụng cụ cấp dưỡng cho các đơn vị chặt chẽ. Chỉ đạo các đơn vị tổ chức tăng gia sản xuất, chăn nuôi đạt kết quả khá. Làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe bộ đội, tỷ lệ quân số khỏe đạt 99,65%. Kiểm tra, giám sát chặt chẽ các công trình xây dựng. Bảo đảm kịp thời xăng dầu, vận tải cho các nhiệm vụ.
Bảo đảm kịp thời số lượng, chất lượng, đồng bộ trang bị kỹ thuật cho các nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu. Nhận, cấp phát, thu hồi, điều chuyển trang bị chặt chẽ, an toàn.
Công tác tài chính, bảo đảm kịp thời cho các nhiệm vụ; thực hiện tốt việc lập, chấp hành dự toán và thanh quyết toán; cấp phát đầy đủ chế độ tiêu chuẩn cho các đối tượng.
Bên cạnh những kết quả và thành tích nổi bật trên các mặt công tác, học kỳ I vẫn còn một số hạn chế, khuyết điểm như: Quán triệt, thực hiện các quy định về sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật và bảo đảm an toàn của một số quân nhân chưa nghiêm túc. Kết quả rèn luyện thể lực của sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp còn thấp. Kết quả thi, kiểm tra một số nội dung còn thấp. Tăng gia sản xuất hiệu quả chưa cao.
Hội nghị cũng đã quán triệt Nghị quyết về bổ sung chủ trương, biện pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2023 – 2024, nghe báo cáo và thảo luận kết quả thực hiện nhiệm vụ Học kỳ I và phương hướng Học kỳ II. Đồng thời, tại Hội nghị sẽ trao thưởng cho 15 tập thể và 16 cá nhân được Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị khen thưởng.
Tin – ảnh: Việt Anh – Huy Đang